VÄLKOMMEN TILL VÅR SAMLINGSDATABAS!

Här kan du söka i Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets samlingsdatabas online. Du hittar information om museernas samlingar, bilder av föremål och museimiljöer och de personer som har tillverkat, ägt och använt föremålen. Det finns bland annat måleri, vapen, möbler och dräkter men också räkenskaper, böcker och vardagsföremål. Du kan göra fritextsökningar eller använda sökformuläret. Tips och hjälp hittar du på söksidan och i Hjälp att söka i menyn till vänster.

Databasen är under arbete. Alla poster bearbetas successivt och därför kan det finnas information som är ofullständig eller föråldrad. För mer utförlig information, kontakta museernas samlingsenhet.

Sök i samlingarna