NameLeonora Kristina Ulfeldt
  • Function/Titlegrevinna
  • DatingLevnadstid: 1621-1698
Related objects
Porträtt, kvinna
  • Dating1651
  • Other keywordsOljemålning
    Kvinna
  • Inventory number11326