NameUppsala domkyrkoförsamling
  • Function/TitleFörsamling
Related objects
Armband
  • DatingCa 1590
  • Inventory number4 (56:2)
kavalleriofficersvärja Sverige - M Stenbock
  • Dating1730-1750 cirka
  • Other keywordsvärja
  • Inventory number5271 (2028)