[Titelblad saknas, titel enl. Collijn] Förklaring öfwer catechismus eller the sex wår christelige läras hufwudstycken. Thet wyrdiga ministero vthi Åboo stifft til ähra och tiänst förfärdigat, och til en lijten nyåhrs gåfwo förährat aff Joanne Tersero.
  • Keyword/Title[Titelblad saknas, titel enl. Collijn] Förklaring öfwer catechismus eller the sex wår christelige läras hufwudstycken. Thet wyrdiga ministero vthi Åboo stifft til ähra och tiänst förfärdigat, och til en lijten nyåhrs gåfwo förährat aff Joanne Tersero.
  • NameFörfattare: : Joannes Elai Terserus
    Tryckare: : Petrus Hansson
  • Dating1662
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt