NamnClaes Fleming
  • FamiljFleming, adliga ätten nr 4
  • Yrke/Titelfriherre, riksråd, generalguvernör
  • DateringLevnadstid: 1530-1597
Biografi
Relaterade föremål

friherre till Vik i Sjundeå sn 1569, herre till Svedja, Pikkala (Sjundeå), Muddais och Kvidja (Pargas) samt Yläne i Pöytis sn; son av Erik tab. 6 och Hebbla Siggesdotter Sparre; riddare 1561; ståthållare i Pernau 1562, lagman i Södra Finland 1562-1576; riksråd och friherre 1569 vid Johan III:s kröning, överste (riks-)amiral 1569-1595, riksmarsk 1594, bar rikssvärdet vid Sigismunds kröning, översteamiral och ståthållare i Finland. G. 1573 m friherrinnan Ebba Stenbock
Barn - Karin (g. 162 m Erik Claesson Bielke); Johan 1578-1599, Hebbla (g. 1615 m Peder Gustafsson Banér.
Elgenstierna II tab. 8 sid. 734