NamnPieter Floriszoon
  • Yrke/Titelamiral
Relaterade föremål
Porträtt, man
  • Datering1656-1658
  • Övriga NyckelordOljemålning
    Man
  • Inventarienummer1670
Porträtt man
  • Övriga NyckelordKopparstick
  • Inventarienummer2761