NameCarl Harald Follin
  • Function/Titleryttmästare
  • DatingLevnadstid: 1795-1866
Related objects
snapplåspistol skotsk typ D - A Wilson
  • Dating1670
  • Other keywordssnapplåspistol
  • Inventory number4365 (5776:4)