NamnGustav Foltiern
  • Yrke/Titelmöbelsnickare
  • DateringVerksamhetstid: 1771-1804
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare