NameC D Forsberg
  • Function/Titlekrigsråd
Related objects
 Runstav
  • Keyword/Title Runstav
  • DescriptionRunstav, rund av polerat lövträ.
  • Dating1700 cirka
  • Inventory number11724