NamnC D Forsberg
  • Yrke/Titelkrigsråd
Relaterade föremål
 Runstav
  • Nyckelord/Titel Runstav
  • KortbeskrivningRunstav, rund av polerat lövträ.
  • Datering1700 cirka
  • Inventarienummer11724