NamnForsslund
  • Yrke/Titelherr
Relaterade föremål
fängkruthorn
  • Datering1700 cirka
  • Övriga Nyckelordfängkruthorn
  • Inventarienummer2989 (5787:15)