NamePierre Joseph Francotte
  • Function/Titlebössmed
Related objects
dubbelstudsarpipa - J Springer
  • Keyword/Titledubbelstudsarpipa - J Spr...
  • DescriptionDubbelstudsarpipa, Auguste Francotte, Liège till dubbelstudsare, Johann Springers Erben, Wien 1880-tal, tillverkningsnr 7774.