NameJohan Fransen
Related objects
Svärd eneggat
 • Keyword/TitleSvärd eneggat
 • DescriptionEneggat svärd av järn från järnåldern.
 • Dating 400FKR-1050EKR
 • Other keywordsJordfynd
 • Inventory number13386
Sköldbuckla
 • Keyword/TitleSköldbuckla
 • DescriptionSköldbuckla av järn, troligen från folkvandringstiden.
 • Dating400-550 EKR cirka
 • Inventory number13387
Yxa skägg
 • Keyword/TitleYxa skägg
 • DescriptionSkäggyxa av järn från vikingatiden.
 • Dating800-1050EKR cirka
 • Inventory number13391
Svärdfäste
 • Keyword/TitleSvärdfäste
 • DescriptionSvärdsfäste av järn. Från vikingatiden.
 • Dating800-1050EKR cirka
 • Inventory number13394
Svärdfäste
 • Keyword/TitleSvärdfäste
 • DescriptionSvärdsfäste av järn. Från vikingatiden.
 • Dating800-1050 EKR cirka
 • Inventory number13389
Yxa skafthåls
 • Keyword/TitleYxa skafthåls
 • DescriptionSkafthålsyxa, simpel, av grönsten från senneolitisk tid.
 • Dating1800-1500 FKR cirka
 • Inventory number13363
Yxa skafthåls
 • Keyword/TitleYxa skafthåls
 • DescriptionSkafthålsyxa, simpel, av grönsten från senneolitisk tid.
 • Dating1800-1500FKR cirka
 • Inventory number13364
Fossil
 • Keyword/TitleFossil
 • DescriptionFyrtiotvå fossiler.
 • Dating1833
 • Inventory number13270
Tjocknackig yxa
 • Keyword/TitleTjocknackig yxa
 • DescriptionTjocknackig flintyxa, från mellanneolitisk tid.
 • Dating2300-1800FKR cirka
 • Inventory number13365
Tjocknackig yxa
 • Keyword/TitleTjocknackig yxa
 • DescriptionTjocknackig stenyxa från mellanneolitisk tid.
 • Dating2300-1800FKR cirka
 • Inventory number13367
Yxa trind
 • Keyword/TitleYxa trind
 • DescriptionTrindyxa från mesolitisk tid.
 • Dating8000-3000FKR cirka
 • Inventory number13366
Nit
 • Keyword/TitleNit
 • DescriptionTre nitar av mässing (brons ?) som troligen suttit runt en sköldbuckla.
Sköldbuckla
 • Keyword/TitleSköldbuckla
 • DescriptionSköldbuckla av järn från förromersk järnålder.
 • Dating400FKR -50EKR
 • Inventory number13390
Lansspets
 • Keyword/TitleLansspets
 • DescriptionLansspets av järn, från järnåldern.
 • Dating400FKR-1050EKR
 • Inventory number13393
Nit
 • Keyword/TitleNit
 • DescriptionTre stycken nitar av järn från järnåldern.
 • Dating400FKR-1050EKR
 • Inventory number13395