NamnGertner
  • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
Klinga
  • Datering1673
  • Övriga NyckelordVärjklinga
  • Inventarienummer7140