NameConrad Victor Ankarcrona
  • Function/TitleÖverhovjägmästare
  • DatingLevnadstid: 1823-1912, Sverige, Tureholm
Biography
Related objects

Kammarherre, överstelöjtnant. Deltog som sekundlöjtnant i Dansk-Tyska kriget 1848-50 på linjeskeppet Skjold och kanonbåten Eider. Riddare av Dannebrogen.