NamnPieter Husson
  • Yrke/Titeltryckare
Relaterade föremål
Karta
  • Nyckelord/TitelKarta
  • KortbeskrivningKarta över Stralsund med omgivningar, med Östersjön samt del av Rügen.
  • Datering1715
  • Inventarienummer10904
Karta
  • Nyckelord/TitelKarta
  • KortbeskrivningKarta över Stralsund med befästningar.
  • Datering1715
  • Inventarienummer10909