NamnRutger Fuchs
  • FamiljFuchs, friherrliga ätten nr 169
  • Yrke/Titelfriherre, överståthållare
  • DateringLevnadstid: 1682-1753, Sverige
Biografi
Relaterade föremål

son t Christian Fuchs o Susanna Eleonora Leijonsten; adlad 1716; överste för Dalregementet 1716, för Södermanlands reg. s å. generalmajor av infanteriet 1719; friherre 1719; överståthållare i Stockholm 1739; RoKavKMO 1751; g. 1. 1706 m Margareta Stackelberg; g. 2. 1715 m Margareta Gyllenpistol; g. 3. 1750 m Sigrid Margareta Mörner af Morlanda