NamnE Färnlund
  • Yrke/Titelknappmakare
Relaterade föremål
Långbyxor till hovuniform
  • Datering1916-1950
  • Övriga NyckelordByxor
  • Inventarienummer10780 (64:4:b)