NamnFerdinand Gareissen
 • Yrke/Titelarmborstmakare
Relaterade föremål
armborst - F Gareissen
 • Datering1948 cirka
 • Övriga Nyckelordarmborst
 • Inventarienummer6831 (57:50:a)
Armborstspännare
 • Datering1948 cirka
 • Övriga NyckelordAmborstspännare
 • Inventarienummer6832 (57:50:b)
pilkoger t armborst nr 6831
 • Datering1948 cirka
 • Övriga Nyckelordpilkoger
 • Inventarienummer6833 (57:50:c)
pil t armborst nr 6831
 • Datering1948 cirka
 • Övriga Nyckelordarmborstpil
 • Inventarienummer6834 (57:50:d)
pil t armborst nr 6831
 • Datering1948 cirka
 • Övriga Nyckelordarmborstpil
 • Inventarienummer6835 (57:50:e)
pil t armborst nr 6831
 • Datering1948 cirka
 • Övriga Nyckelordarmborstpil
 • Inventarienummer6836 (57:50:f)
pil t armborst nr 6831
 • Datering1948 cirka
 • Övriga Nyckelordarmborstpil
 • Inventarienummer6837 (57:50:g)