NamnNicolaes van Geelkercken
 • Yrke/Titelgravör
Relaterade föremål
Karta
 • Datering1600-1620?
 • Övriga NyckelordStadsvy
 • Inventarienummer10880
Karta
 • Nyckelord/TitelKarta
 • KortbeskrivningKarta över del av Polen. Del av Östersjön. Omkring 1600-1620.
 • Datering1600-1620
 • Inventarienummer10790
Karta
 • Datering1600-1620
 • Inventarienummer10877
Karta
 • Datering1600-tal
 • Inventarienummer10784
Karta
 • Datering1618 cirka
 • Övriga NyckelordStadsvy
 • Inventarienummer10882
Karta
 • Nyckelord/TitelKarta
 • KortbeskrivningÅtta stadsvyer, Camin, Griffenberge, Rugenwalde, Sazig, Friderichswalde, Colbatz, Corlin samt Bublitz (tyska, i Hinterpommern städer).
 • Övriga NyckelordStadsvy
 • Inventarienummer10878
Karta
Karta