NamnSelma Giöbel
  • Yrke/Titelbrodör
Relaterade föremål
Huvudbanér
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1914
  • Övriga NyckelordBanér
  • Inventarienummer17220 (19:36)
tyllslöja