NamnMaurice Arendt
  • Yrke/Titelbössmed
  • DateringVerksamhetstid: 1857-1868, Belgien, Liège
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare