NameWijsijj Arendtzen
 • Function/Titleverktygsmakare
Related objects
Hyveljärn
 • Keyword/TitleHyveljärn
 • DescriptionHyveljärn av stål, enkelt med hål.
 • Dating1663
 • Inventory number5290
Hyvlar
 • Keyword/TitleHyvlar
 • DescriptionHyvelserie.
 • Dating1663-1664
 • Inventory number13873
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5200
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionFashyvel, listhyvel, av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsFashyvel
 • Inventory number5201
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionFashyvel, listhyvel, av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsFashyvel
 • Inventory number5202
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionSpånthyvel av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsSpånthyvel
 • Inventory number5203
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionSpånthyvel (nothyvel) av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsSpånthyvel
 • Inventory number5204
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel, av rödbok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5205
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel, av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5206
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionSimshyvel av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsSimshyvel
 • Inventory number5207
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5208
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5209
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionTvå profilhyvlar, listhyvlar av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5210
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5211
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5212
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel, av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5213
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel, av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5214
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel, av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5215
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel, av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5216
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionProfilhyvel, listhyvel, av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsProfilhyvel
 • Inventory number5217
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionSpånthyvel av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsSpånthyvel
 • Inventory number5218
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionSpånthyvel (nothyvel) av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsNothyvel
 • Inventory number5219
Hyvel
 • Keyword/TitleHyvel
 • DescriptionSläthyvel av bok.
 • Dating1664
 • Other keywordsSläthyvel
 • Inventory number5253
Bila
 • Keyword/TitleBila
 • DescriptionBila av stål med rak egg.
 • Dating1664
 • Other keywordsStickbila
 • Inventory number5301
Yxa
 • Keyword/TitleYxa
 • DescriptionYxa av stål med rak egg.
 • Dating1664
 • Other keywordsHandyxa
 • Inventory number5302
  •  
  • Results 31