NameSimon Grundel-Helmfelt
  • Function/Titlefriherre, fältmarskalk
  • DatingLevnadstid: 1617-1678
Related objects
Värja, möjligen 1800-tal
  • Dating1800-talets mitt
  • Other keywordsVärja
  • Inventory number5266 (4888)