NamnSimon Grundel-Helmfelt
  • Yrke/Titelfriherre, fältmarskalk
  • DateringLevnadstid: 1617-1678
Relaterade föremål
Värja, möjligen 1800-tal
  • Datering1800-talets mitt
  • Övriga NyckelordVärja
  • Inventarienummer5266 (4888)