NamnGummeson
  • Yrke/Titelkonsthandlare
Relaterade föremål
Skulpturer och målningar af Ellen Roosval-von Hallwyl