NamnPer Gustavsson
  • Yrke/Titelpipsmed
  • DateringVerksamhetstid: 1650-1660, Sverige, Kassmyra
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare