NamnK Hacksen
  • Yrke/Titelfotograf
Relaterade föremål
Fotografi, man
  • Datering1875-1920
  • Övriga NyckelordMan
  • Inventarienummer11535