NamnBallagry
  • Yrke/Titeltryckare
Relaterade föremål
Porträtt
  • Datering1835
  • Övriga NyckelordKvinna
  • Inventarienummer3341