NameFriedrich Ludwig von Hallwyl
  • Function/TitleOfficer
  • DatingLevnadstid: 1644-1684, Schweiz - Bosnien, Liestal - Visegrad
Biography
Related objects

Son till Friedrich Georg v H och Anna Maria von Flachsland. Gift med Anna Katharina von Schlammersdorf. Herre till Beihingen. Tjänade 1663-64 i franska gardet, deltog i riksgenerlen hertig Ulrich zu Württembergs följe i kriget mot turkarna i Ungern, inträdde 1665 i hertig Eberhard zu Württembergs livgarde, gick i svensk tjänst 1666, blev kornett vid hertig Württembergs livgarde och deltog vid Ludwig XIV:s anfall mot Holland. Blev Oberstwachtmeister i riksarmén vid regementet Hertig Friedrich Karl zu Württemberg 1674, utmärkte sig vi belägringen av Philippsburg. Tog den franske översten Rosell till fånga vid Offenburg 1678, blev överstelöjtnant 1676 och överste 1678. Chef för regementet Hertig Friedrich KArl. 1682 fick han av kejsaren uppdraget att bilda ett kyrassiärregemente med sitt eget namn, med vilket han deltog i kriget mot turkarna i Ungern, blev generalmajor 1683 och stupade i slaget vid Visegrad 7 juni 1684.