NamnStenczel Hanike
 • Yrke/Titelarmborstmakare
Relaterade föremål
Stålbågekran
 • Nyckelord/TitelStålbågekran
 • KortbeskrivningStålbågekran, möjligen tillhörande armborst inventarienummer 6551.
 • Datering1500-tal?
 • Övriga NyckelordTysk vinda
 • Inventarienummer6365
Armborst
 • Nyckelord/TitelArmborst
 • KortbeskrivningArmborst. Har tillhört Stenczel Hanike, Breslau 1593. (I Stöckel upptagen som armborstmakare).
 • Datering1593
 • Övriga NyckelordFortuna
 • Inventarienummer6551