NamnJohann Happe
 • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
Rappir
 • Datering1600 cirka
 • Inventarienummer7211
Bödelssvärd
 • Tillverkat iSolingen, Tyskland
 • Datering1620-1640 cirka
 • Övriga Nyckelordsvärd
 • Inventarienummer3602 (5673:a)
Svärd
 • Tillverkat iTyskland
 • Datering1650-1670 cirka
 • Övriga NyckelordJaktsvärd "hirssfängare"
 • Inventarienummer7121