NamnJohan Gustaf Hasselström
  • Yrke/Titelinstrumentmakare
Relaterade föremål
proportionalcirkel
  • Nyckelord/Titelproportionalcirkel
  • KortbeskrivningProportionalcirkel för aritmetiska och trigonometriska beräkningar, Johan Gustaf Hasselström, Stockholm1780-1790-tal.
  • Datering1775-1800 cirka
  • Övriga Nyckelordmätinstrument
  • Inventarienummer17991 (15:213)