NamnHellström
  • Yrke/Titelhovdestillatör
Relaterade föremål
Ur, pendel
  • Datering1754
  • Övriga NyckelordGolvur
  • Inventarienummer1780