NamnBalthasar Herold
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Hjullåspistol
  • Datering1650-1680 cirka
  • Inventarienummer12776