NamnBengt Horn af Åminne
  • Yrke/Titelfriherre, riksråd, fältmarskalk
Relaterade föremål
Porträtt
  • Datering1651
  • Övriga NyckelordOljemålning
    Man
  • Inventarienummer3009