NameCarl Aspelin
  • Function/Titleherr
Related objects
slagexflintlåsstudsare J Rosenberg, Stralsund
  • Keyword/Titleslagexflintlåsstudsare J ...
  • DescriptionFlintlåsstudsare, Jürgen Rosenberg, Stralsund ca 1700, ändrad till slaglås och troligen omstockad vid samma tillfälle, sidbleck, rörkor och möjligen v
  • Made inTyskland, Pommern, Stralsund
  • Dating1700 cirka
  • Other keywordsslagexflintlåsstudsare
  • Inventory number16022 (09:11)