NamnJax
  • Yrke/Titelkorpral
Relaterade föremål
stånddrabantbyxor
  • Nyckelord/Titelstånddrabantbyxor
  • KortbeskrivningStånddrabantbyxor använda vid de gustavianska riddarspelen 1799-1800.
    • Namn
    • Påskrift: Jax
  • Datering1799-1800
  • Övriga Nyckelordbyxor
  • Inventarienummer15282 (45:227)