NamnKellner
  • Yrke/Titelknivsmed
Relaterade föremål
jaktkniv  Gebr. Kellner
balja t jaktkniv nr 5436
kniv Gebr. Kellner
livrem t jaktkniv nr 5436-5438