NamnKosinato
  • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
Katanasvärd
  • Tillverkat iJapan
  • Datering1690-tal
  • Övriga NyckelordSvärd
  • Inventarienummer11483 (4315:a)
Svärd
  • Datering1690-tal
  • Övriga NyckelordSvärd
    Wakizashi
  • Inventarienummer11487 (4316:a)