NameAxel Lagrelius
  • Function/TitleÖverintendent
Related objects
Meddelanden utgivna av Generalstabens Litografiska anstalt, Stockholm