NamnJohnson
  • Yrke/Titelbössmed, armborstmakare
Relaterade föremål
Kularmborst, Johnson, Wigan
  • Datering1800-tal
  • Övriga NyckelordArmborst
  • Inventarienummer6786 (2409)