NamnLars Kagg
 • Yrke/Titelgreve, riksmarsk
 • DateringLevnadstid: 1595-1661
Relaterade föremål
Porträtt, man
 • Datering1623
 • Övriga NyckelordTempera
  Man
 • Inventarienummer2264
Värja med sabelfäste
 • Tillverkat iGarpströms bruk, Sverige
 • Datering1646
 • Övriga NyckelordVärja
 • Inventarienummer13640 (4622)
Svärd
 • Tillverkat iVira bruk, Sverige
 • Datering1650
 • Övriga Nyckelordsvärd
 • Inventarienummer13633 (2050)