NameKarl Kammel/Campbell
  • Function/Titlemajor
  • DatingLevnadstid: 1595-1632
Biography
Related objects

Campbell [Cammel, Kammel], Charles [Carl]. Charles Campbell verkar redan ha tjänat i svenska armén 1608/1609, vilket framgår av ett brev till hans änka. Det verkar som att han kom i rysk fångenskap 1609 och förblev där i tre år. Det finns en hänvisning till en kapten Campbell i ett av Oxenstiernas brev till fältmarskalk Jasper Kreis i september 1612. Kring 1622 återvände Campbell till Sverige och tjänade som kaptenlöjtnant i Patrik Ruthvens Smålandsregemente. Därefter står han som kapten i Herman Wrangels Kronoborgsregemente och därpå under Thomas Muschamps befäl som kapten. Till sin död på julafton 1632 befann han sig i svensk tjänst. Campbell gifte sig med Elin Jacobsdotter och de fick en son, Jacob Campbell. (Uppgifterna från Dr. Bernd Warlich, hemsida www.30jaehrigerkrieg.de, 20150714/gosa)