NamnJohann Kankel
  • Yrke/Titelboktryckare
Relaterade föremål
Gratulationslabyrint
  • Datering1674
  • Övriga NyckelordKoppartryck
  • Inventarienummer2999