NamnKarl av Bayern
 • Yrke/Titelprins
Relaterade föremål
pallasch - Stroblberger München
 • Datering1800-1850 cirka
 • Övriga Nyckelordpallasch
 • Inventarienummer5736 (60:60:a)
26 knappar Västgöta Regemente
 • Datering1812 cirka
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2388
balja t pallasch nr 5736
 • Datering1820 cirka
 • Övriga Nyckelordpallaschbalja
 • Inventarienummer5737 (60:60:b)
uniformsknapp Västgöta Regemente
 • Datering1800-talets slut
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2370
uniformsknapp Västgöta Regemente
 • Datering1800-talets slut
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2371
uniformsknappar Generalstabskåren
 • Datering1800-talets slut
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2372
un.knapp Skaraborgs Reg.
 • Datering1800-talets slut
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2373
mössknapp Sv.armén
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2374
knappar GKSS
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2382
knappar GKSS
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2383
16 knappar Västgöta Regemente
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2389
uniformsknappar Livregementet till häst
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2390
16 knappar Livregementet till häst
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2391
25 knappar Generalstabskåren
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2397
18 knappar Generalstabskåren
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2398
knappar
 • Övriga Nyckelordknapp
 • Inventarienummer2399