NamnKelb Ali, Kalb 'Alî Isfahânî
  • Yrke/Titelklingsmed (flera)
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare