NamnBavaria
  • Yrke/Titelpersonifikation
Relaterade föremål
tändhattsask H Utendoerffer
  • Datering1862 cirka
  • Övriga Nyckelordask
  • Inventarienummer4711