NameThor Bendz Kielland
Related objects
Utländska fajanser i Nordiska museet
Smärre meddelanden
Gammelt sølv i Stavanger amt