NamnThor Bendz Kielland
Relaterade föremål
Utländska fajanser i Nordiska museet
Smärre meddelanden
Gammelt sølv i Stavanger amt